Buna, sunt Eliza! Cu ce informatii te pot ajuta?

Tot ce ai nevoie să știi despre leasingul auto - ghid complet pentru antreprenori

Ca antreprenor, achiziționarea unei flote auto pentru business-ul tău poate fi o procedură dificilă și costisitoare. Drept urmare, este esențial să te informezi temeinic cu privire la soluțiile de finanțare cele mai avantajoase. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, multe companii din România optează pentru leasingul financiar pentru automobile, această soluție de finanțare oferindu-le posibilitatea de a se dezvolta și a-și continua activitatea fară ca bugetul acesteia să suporte greutăți prea mari. Mai mult decât atât, capitalul poate fi direcționat astfel către alte investiții vitale pentru activitatea companiei. 

Pentru a-ți veni în ajutor în luarea cele mai bune decizii pentru business-ul tău, am pregătit un ghid complet în care îți vom oferi toate informațiile importante legate de contractul unui leasing pentru automobile:

 

#1 Ce este leasingul financiar pentru automobile?

 

Leasingul financiar pentru automobile, cunoscut pe scurt și sub denumirea de leasing auto, este o formă de finanțare prin care o firmă poate achiziționa autoturisme prin intermediul unei societăți de leasing, achitând contravaloarea acestora printr-un sistem de plăți eșalonate sub forma unor rate periodice, stabilite conform unui contract încheiat între cele două părți.

Pe toată perioada contractuală, compania solicitantă poate utiliza autovehiculele, proprietarul de drept fiind societatea de leasing. La finalul perioadei contractuale și după achitarea unei valori reziduale, se va face transferul de proprietate asupra solicitantului.

 

#2 Care sunt părțile contractului de leasing și ce obligații revin acestora?

 

Contractul de leasing auto se încheie între două părți: beneficiarul sau utilizatorul (persoana care solicită bunul) și finanțatorul (cel care oferă utilizatorului dreptul de a folosi bunul). Este important de precizat faptul că fiecare dintre cele două părți are o serie de obligații. Astfel, beneficiarul trebuie să:

 

  • achite finanțatorului ratele lunare și celelalte taxe la termenele de plată stabilite în contract;
  • își asume toate obligațiile și riscurile utilizării autoturismului;
  • acopere toate cheltuielile de întreținere a automobilului finanțat;
  • achite cheltuielile cu polițele de asigurare CASCO și RCA
  • permită furnizorului verificarea periodică a stării tehnice și a modului de utiilizare a autovehiculului;
  • informeze societatea de leasing dacă apar tulburări ale dreptului de proprietate din partea unui terț;
  • nu aducă modificări autmobilului fară acordul societății de leasing.

 

Pe de altă parte, obligațiile care revin finanțatorului sunt următoarele:

 

  să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de utilizator, în condițiile formulate de către acesta și să încheie contractul;

  să respecte opțiunile beneficiarului;

  să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing, dacă prin contractul de leasing părțile nu au convenit altfel.

 

#3 Ce trebuie să includă contractul de leasing auto?

 

Pe lângă informații complete despre cele două părți (finanțatorul și beneficiarul) în contract trebuie să fie stipulate valoarea ratei de leasing, precum și termenul la care trebuie achitată. De asemenea, se vor preciza valoarea totala a contractului și perioada de utilizare a bunului în sistemul de leasing.

Alte informații care trebuie să se regăsească în document sunt denumirea detaliată a bunului care face obiectul contractului de leasing financiar și caracteristicile de identificare ale acestuia. De asemenea, trebuie să fie incluse și clauzele privind definirea contractului de leasing și obligativitatea asigurării bunului.

 

#4 Care sunt răspunderile părților?

 

Potrivit Articolelor 14-18, din OUG  51/1997, utilizatorul trebuie să se asigure că primește bunul la data stabilită în contract. Dacă termenul nu este respectat, finanțatorul are dreptul de a rezilia contractul. Mai mult, finanțatorul nu are obligația de a răspunde în cazul în care bunul solicitat nu este livrat corespunzător de furnizor. De asemenea, conform Articolului 15 din aceeași ordonanță guvernamentală, dacă utilizatorul nu plătește rata stabilită timp de doua luni consecutive, finanțatorul poate rezilia contractul de leasing auto.

Daca finanțatorul nu respectă dreptul de opțiune al utilizatorului, acesta datorează daune-interese egale cu totalul prejudiciului produs prin încălcarea acestei obligații. În acest caz, instanța judecătorească va putea pronunța o hotărâre care să țină locul actului de vânzare-cumpărare.

 

 

auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor