Buna, sunt Eliza! Cu ce informatii te pot ajuta?

Confidentialitate

1. Operatorul de date cu caracter personal / Datele de contact ale operatorului 

Operatorul datelor este OTP LEASING ROMANIA IFN S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 71-73, Et.5, cod postal 014142, Cod Unic de Inregistrare 21956480; Atribut fiscal: RO; Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J40/11810/2007, nr. de ordine în Registrul Comertului J40/11810/19.06.2007, nr. in Registrul General al B.N.R.: RG-PJR-41-080169/2007, nr. in Registrul Special al B.N.R.: RS-PJR-41-080054/14.08.2008, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 5991.

 

2. Responsabilul cu protectia datelor / Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor 

2.1 In cadrul operatorului, responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la sediul operatorului, OTP LEASING ROMANIA IFN S.A., cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Nicolae G. Caramfil, Nr. 71-73, Et.5, cod postal 014142, precum si la telefon: +4021 407 29 00 sau email - [email protected]

2.2 Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti, in calitate de persoana vizata, cu privire la protectia datelor, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact de mai sus. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator pentru a va raspunde la solicitare, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila si in mod gratuit. Totusi, in cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, conform legii, OTP LEASING ROMANIA IFN S.A poate: (a) fie sa perceapa o taxa rezonabila, tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate, (b) fie sa refuze sa dea curs cererii.

 

3. Datele cu caracter personal 

Datele prelucrate, in functie de serviciul/produsul si/sau contractul incheiat cu OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, sunt, dupa caz, urmatoarele:

•  numele si prenumele, CNP sau NIF, dupa caz;

•  copia actului de identitate;

•  data si locul nasterii, cetattenia, starea civila, seria si numar CI/BI/Pasaport, alte date din actele de stare civila;

•  adresa de domiciliu/resedinta;

•  telefonul, faxul, e-mailul;

•  date privind situatia profesionala, ocupatia, functia, locul de munca;

•  date privind studiile;

•  expunerea politica, daca este cazul, si functia publica detinuta;

•  date privind sanctiuni, daca este cazul;

•  date privind beneficiarul real;

•  apartenenta la un grup de clienti;

•  participatii/actiuni detinute la diferite entitati/societati, calitatea dettinuta in cadrul acestora;

•  nume utilizator MyLeasing;

•  semnatura/specimen de semnatura, dupa caz.

 

4. Transferul catre terte tari si masuri de siguranta 

4.1 In functie de locatiile in care se afla serverele OTP sau ale imputernicitilor sai, pe care vor fi stocate datele sau in functie de locul in care se afla anumiti destinatari ai datelor, datele personale ar putea fi transferate, dupa caz, in alte state membre ale Uniunii Europene, respectiv ale Spatiului Economic European. 

4.2 Cu exceptia cazului in care legea impune expres altfel sau a cazului in care este strict necesar pentru indeplinirea de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A a contractului, respectiv a obligatiilor asumate, nu vom transfera datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European. In ipoteza in care OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, in vederea executarii contractului si a obligatiilor asumate, trebuie sa transfere date in terte tari, vom transfera numai acele date personale strict necesare in vederea executarii contractului si/sau obligatiilor asumate (spre exemplu, ne ordonati efectuarea unui transfer bancar international). Recomandam ca, inainte de a ne ordona executarea unor obligatii contractuale (inainte de a ordona transferuri, etc.) sa verificati daca statul respectiv respecta anumite masuri minime si asigura un nivel de protectie adecvat al datelor. 

4.3 In alte situatii decat cele mentionate mai sus, daca, cu titlu exceptional, in vederea executarii unui contract cu un tert si/sau a unor obligatii asumate fata de terti, OTP LEASING ROMANIA IFN S.A efectueaza, din proprie initiativa sau la initiativa unui tert, un transfer de date cu caracter personal ce va priveste, intr-un stat tert, masuri de protectie determinate vor fi implementate in situatia unui astfel de transfer, iar persoanele vizate vor fi notificate in consecinta.

 

5. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 

5.1 Datele cu caracter personal nu vor fi dezvaluite altor persoane, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai OTP LEASING ROMANIA IFN S.A care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul furnizarii serviciilor lor si a cazurilor in care OTP LEASING ROMANIA IFN S.A trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare. 

5.2 In cadrul operatiunilor de prelucrare, in functie de scopurile specifice pentru care prelucram datele, vom divulga, dupa caz, catre anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, date personale, astfel incat, spre exemplu, respectivii destinatari sa ne poata furniza servicii necesare indeplinirii scopurilor prelucrarii sau conexe operatiunilor de prelucrare ori sa ne indeplinim obligatii legale in legatura cu scopurile prelucrarii, dupa cum urmeaza:

•  societati afiliate OTP Grup - detalii despre OTP Grup gasiti pe pagina web a OTP LEASING ROMANIA IFN S.A www.otp-leasing.ro;
•  parti contractante, in legatura cu transferul de fonduri, efectuarea de plati si alte tranzactii;
•  agenti, contractori sau furnizori de servicii care asigura servicii operationale OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, precum: servicii de curierat, telecomunicatii, IT, servicii juridice, prelucrare date, stocare, arhivare, marketing si publicitate, servicii aferente asistentei pentru clienti;
•  parteneri de afaceri sau investitori, cesionari (actuali sau potentiali) pentru a facilita tranzactiile cu active comerciale (care pot include orice fuziune, achizitie sau oricare datorie sau vanzare de bunuri) ce implica OTP LEASING ROMANIA IFN S.A si/sau activele sale;
•  entitati asociate pentru produse bancare comune si alti parteneri de afaceri (societati impreuna cu care asiguram beneficii, avantaje, produse sau servicii co-branded, co-emitenti, agenti de vanzari sau intermediari de produse sau servicii ale OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, fonduri de garantare sau alte institutii (inclusiv de credit) cu care OTP LEASING ROMANIA IFN S.A are incheiate Conventii) - detalii despre parteneriatele noastre gasiti pe pagina web a Companiei www.otp-leasing.ro;
•  consilieri profesionisti, precum auditori, avocati, notari, evaluatori, executori, agenti autorizati AEGRM etc.;
•  agenti de colectare si reposedare in legatura cu executarea obligatiilor de rambursare a sumelor datorate OTP LEASING ROMANIA IFN S.A;
•  autoritati relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritatile si/sau agentii responsabile cu aplicarea legii, la nivel local sau international, pentru a ne conforma oricaror legi, reguli, ghiduri, reglementari sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea;
•  oricare alta persoana fata de care am fost autorizati sa dezvaluim datele cu caracter personal. 

5.3 Detalii despre destinatari (numele/denumirea) se regasesc pe pagina noastra web, accesand www.otp-leasing.ro.  

5.4 Cu privire la alte categorii de destinatari, specifice, aplicabile produsului sau serviciului de leasing financiar pe care l-ati contractat de la noi sau pe care doriti sa il contractati de la noi, respectiv situatiei concrete in care va aflati in relatia cu noi, va rugam sa consultati sectiunea 9 de mai jos.

 

6. Perioada stocarii datelor / Criteriile determinarii perioadei de stocare 

6.1 Vom pastra datele cu caracter personal pentru perioada de timp necesara executarii obligatiilor si drepturilor asumate contractual, respectiv pentru o perioada egala cu perioada stabilita de cerintele legale de pastrare a informatiilor aplicabile in domeniul bancar, al legislatiei fiscale/financiare, al altor legi, reglementari si/sau altor prevederi specifice normelor aplicabile in sectorul bancar. 

6.2 OTP LEASING ROMANIA IFN S.A va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date personale prelucrate nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar. Prin urmare, OTP LEASING ROMANIA IFN S.A va putea dispune periodic stergerea anumitor date/categorii de date (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhiva societatii si arhivarea documentelor financiar-contabile justificative etc.).

6.3 Prelucrarea datelor (inclusiv stocarea), in cazul in care nu s-a incheiat o relatie contractuala cu dumneavoastra, va fi realizata pe o durata de 5 ani conform Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism. 

6.4 Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele luam in calcul durata contractuala pana la executarea/expirarea obligatiilor contractuale precum si termenele de arhivare aplicabile. Cu privire la perioadele de stocare a datelor, specifice produsului sau serviciului financiar pe care l-ati contractat de la noi sau pe care doriti sa il contractati de la noi, respectiv situatiei concrete in care va aflati in relatia cu noi, va rugam sa consultati sectiunea 9 de mai jos.

 

7. Drepturile persoanei vizate cu privire la datele cu caracter personal 

Aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal: 

7.1 Dreptul de acces 

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

a) scopurile prelucrarii;
b) categoriile de date vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
e) dreptul de a solicita OTP LEASING ROMANIA IFN S.A rectificarea sau stergerea datelor ori restrictionarea prelucrarii datelor referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
g) in cazul in care datele nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora;
h) existenta (daca e cazul) a unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata. 

OTP LEASING ROMANIA IFN S.A furnizeaza la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate OTP LEASING ROMANIA IFN S.A poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care persoana vizata introduce cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care persoana vizata solicita un alt format, informatiile vor fi furnizate intr-un format electronic utilizat in mod curent. 

7.2 Dreptul la rectificare 

Aveti dreptul de a obtine de la OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare. 

7.3 Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Aveti dreptul de a obtine din partea OTP LEASING ROMANIA IFN S.A stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b) va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) va exercitati, in orice moment, dreptul la opozitie, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarilor intemeiate pe interesul legitim al OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
d) va exercitati, in orice moment dreptul la opozitie, cu privire la prelucrarea in scop de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv;
e) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
f) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine OTP LEASING ROMANIA IFN S.A

In anumite situatii, legea prevede anumite limitari in privinta exercitarii acestui drept, spre exemplu, prin exceptie, stergerea datelor nu se va putea face de indata, iar OTP LEASING ROMANIA IFN S.A poate refuza stergerea datelor, daca prelucrarea (stocarea) este necesara pentru respectarea unei obligatii legale (spre exemplu, activitati legate de arhiva de documente a OTP LEASING ROMANIA IFN S.A), pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A ori pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare. 

7.4 Dreptul la restrictionarea prelucrarii 

Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

a) contestati exactitatea datelor – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite OTP LEASING ROMANIA IFN S.A sa verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c) OTP LEASING ROMANIA IFN S.A nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra i le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
d) v-ati opus prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii in temeiul intemeiate pe interesul legitim al OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari – restrictionarea sa va aplica pentru o perioada care ii permite OTP LEASING ROMANIA IFN S.A a verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

 

In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata conform celor de mai sus, astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul dumneavoastra sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public. 

7.5 Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal, care va privesc si pe care le-ati furnizat OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau necesitatea executarii unui contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate. 

In exercitarea dreptului la portabilitate aveti dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de catre Companie altui operator, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Exercitarea acestui drept nu aduce atingere dreptului la stergerea datelor si nici drepturilor si libertatilor altora. 

7.6 Dreptul la opozitie 

In orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii intemeiate pe interesul legitim al OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor prelucrari. Intr-un asemenea caz OTP LEASING ROMANIA IFN S.A nu va mai prelucra datele, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 

Atunci cand prelucrarea datelor are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor care va privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv, iar OTP LEASING ROMANIA IFN S.A nu va mai prelucra datele cu caracter personal in asemenea asemenea scopuri in nicio situatie.

Mai mult, in toate cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, aveti dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A inainte de retragerea consimtamantului. 

7.7 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare 

In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Acest drept nu se aplica in cazul in care decizia:

a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si OTP LEASING ROMANIA IFN S.A;
b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica OTP LEASING ROMANIA IFN S.A si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime sau
c) are la baza consimtamantul explicit al dumneavoastra.

In cazul in care veti fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform celor de mai sus, veti avea de asemenea dreptul de a obtine interventia umana din partea OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta respectiva decizie. 

Va puteti exercita oricand, oricare dintre drepturi, va puteti accesa si actualiza oricand datele sau obtine informatii suplimentare utilizand datele de contact din sectiunea Responsabilul cu protectia datelor / Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor. Veti primi informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri referitoare la drepturile dumneavoastra, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Conform legii, aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Veti fi informat cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor intarzierii. In cazul in care persoana vizata introduce o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil. De asemenea, daca nu luam masuri cu privire la cererea care ne-a fost inaintata, veti fi informat, fara intarziere si in termen de cel mult o luna de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care OTP LEASING ROMANIA IFN S.A nu ia masuri si la posibilitatea de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

7.8 Dreptul de a depune o plangere 

In cazul in care considerati ca drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata au fost incalcate, va puteti adresa oricand, cu o plangere sau sesizare in acest sens, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania (fax: +40 318 059 602, email: [email protected]). De asemenea, puteti introduce o actiune in justitie, pe rolul instantelor judecatoresti competente. 

8. Securitatea datelor cu caracter personal 

OTP LEASING ROMANIA IFN S.A va depune toate eforturile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate in posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri de securitate adecvate in vederea prevenirii accesarii, colectarii, utilizarii, divulgarii, copierii sau modificarii neautorizate, precum si a altor riscuri similare.

9. Aspecte specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ne-ati contactat sau doriti sa ne contactati online (prin intermediul website-ului nostru sau prin Facebook) prin telefon sau orice alte modalitate, pentru a ne solicita informatii sau asistenta, pentru a formula o sesizare, plangere sau in alte scopuri similare

 

OTP LEASING ROMANIA IFN S.A respecta caracterul privat al datelor cu caracter personal si se angajeaza sa il protejeze, inclusiv in privinta datelor personale pe care institutia le colecteaza si le prelucreaza prin intermediul formularului de contact disponibil pe site-ul OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, al contului sau de Facebook sau ori de cate ori ne scrieti sau ne contactati pentru a ne transmite solicitari, cereri, sugestii, sesizari etc. (indiferent de modalitatea de comunicare aleasa de dumneavoastra - e-mail, telefon, fax etc.).

Atunci cand utilizati formularul de contact de pe site-ul nostru, ne dezvaluiti date prin intermediul platformei de socializare Facebook sau ori de cate ori ne scrieti sau ne contactati pentru a ne transmite solicitari, cereri, sugestii, sesizari etc., noi colectam, procesam si utilizam datele personale furnizate, introducandu-le intr-o baza de date administrata de OTP LEASING ROMANIA IFN S.A si imputernicitii nostri. Aceste date nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, care au acces/necesita acces la aceste informatii in contextul serviciilor lor, si a cazurilor in care banca trebuie sa respecte obligatii impuse de legislatia in vigoare. 

Datele personale, oferite de dumneavoastra sau de care luam cunostinta ca urmare a interactiunii cu dumneavoastra, vor fi prelucrate de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A si de catre imputernicitii sai si vor putea fi folosite de catre acestia, pentru administrarea relatiei cu clientii /potentialii clienti, respectiv in vederea formularii de raspunsuri la solicitarile, cererile, sugestiile sau sesizarile individuale sau pentru intreprinderea de actiuni corespunzatoare ca urmare a unor asemenea cereri sau de alte activitati de suport client/consumator/potential client de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A.

Datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, fie pe baza nevoii de executare contractului (daca sunteti client OTP), fie pe baza nevoii de executare/procesare a solicitarilor, cererilor sau sesizarilor ce ii sunt adresate (pentru a va oferi informatiile cerute sau a face demersuri corespunzatoare solicitarilor dumneavoastra), la cererea dumneavoastra expresa.

Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformarii cu obligatiile contractuale/legale pe care le avem fata de dumneavoastra. OTP LEASING ROMANIA IFN S.A va desfasura periodic sesiuni de revizuire a datelor personale prelucrate in vederea asigurarii faptului ca datele sau anumite categorii de date nu sunt pastrate mai mult timp decat este necesar (spre exemplu, in masura in care stocarea acestora nu mai este necesara pentru scopurile in care au fost colectate sau pentru indeplinirea obligatiilor legale ce tin de arhivarea documentelor). Pentru a determina perioada pentru care vor fi stocate datele va informam ca luam in calcul termenele de arhivare care ne sunt aplicabile si care, in cazul acestui tip de date, sunt in general de minim 5 ani calculati de la data solutionarii cererii/sesizarii sau de la data incetarii relatiei contractuale cu dumneavoastra (daca sunteti client al bancii), dupa caz.

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata sunt detaliate in sectiunea 7. Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile in sectiunea 2. 

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca, pentru a va identifica in mod corespunzator in vederea raspunderii la solicitari, este posibil sa va solicitam documente sau informatii suplimentare. Toate solicitarile vor fi solutionate cu promptitudine, in conformitate cu legislatia aplicabila.

 

Daca doriti sa fiti la curent cu produsele si serviciile OTP LEASING ROMANIA IFN S.A, cu campaniile noastre si sa primiti comunicari comerciale din partea noastra, va oferim cu placere asemenea informatii prin newsletter sau comunicari similare prin e-mail, telefon sau posta. OTP LEASING ROMANIA IFN S.A. va transmite comunicari de marketing doar in baza Acordului explicit de marketing exprimat de catre dumneavoastra in momentul abonarii, prin accesarea sectiunilor dedicate din website-ul www.otp-leasing.ro sau cand ati semnat acordul de marketing dedicat din cadrul contractului dvs. de leasing.ro

Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul sau de a va dezabona in orice moment, fara a fi prejudiciat in vreun fel. Conform legii, retragerea consimtamantului nu va afecta legalitatea prelucrarii efectuate de catre OTP LEASING ROMANIA IFN S.A inainte de retragerea consimtamantului.

OTP LEASING ROMANIA IFN S.A va putea continua sa va transmita notificari si informatii privind produsele/serviciile de care beneficiati la momentul retragerii consimtamantului dumneavoastra, pentru alte scopuri decat cele legate de marketing direct sau profilare in scop de marketing direct. 

Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata sunt detaliate in sectiunea 7. Daca aveti intrebari sau sugestii/sesizari ori doriti sa va exercitati vreunul dintre drepturile pe care le aveti cu privire la protectia datelor in calitate de persoana vizata, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor, folosind datele de contact ale acestuia disponibile in sectiunea 2.

auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor