Buna, sunt Eliza! Cu ce informatii te pot ajuta?

Carta Diversității - Cum ne ajută și cum susținem diversitatea la locul de muncă?

Luna mai este cunoscută ca Luna Diversității de către Platforma Europeană a Cartelor Diversității. Aceasta a fost înființată în 2010 de Comisia Europeană cu scopul de a încuraja egalitatea, diversitatea și schimbul de bune practici între statele membre.


Carta Diversității din România are la bază un set de principii care oferă o viziune comună a diversității. OTP Leasing susține inițiativa prin promovarea egalității la locul de muncă, în toate procesele decizionale interne sau externe.

 

Care sunt principiile de bază ale Cartei Diversității?

 

Inițiativa pune în valoare obligații simple și legale care ajută dezvoltarea oamenilor la locul de muncă, indiferent de sex, religie, cultură sau vârstă. Astfel, pentru crearea unei viziuni comune asupra diversității, au fost stabilite şapte principii de bază:

 

  • Cultură organizațională bazată pe respect reciproc, recunoaştere şi aprecierea diferenţelor şi talentelor fiecărui om;

  • Susținerea egalității și a diversităţii în procesul de luare a deciziilor companiei şi în gestionarea resurselor umane;

  • Promovarea diversității societăţii româneşti în forţa de muncă;

  • Conştientizarea, instruirea şi implicarea conducerii şi a personalului în probleme de diversitate;

  • Comunicarea rezultatelor acţiunilor în materie de diversitate tuturor părţilor interesate;

  • Monitorizarea periodică a progreselor realizate în atingerea obiectivelor Cartei Diversității;

  • Ilustrarea sub formă de rapoarte a angajamentului companiei faţă de nediscriminare şi diversitate.

 

Principiile Cartei Diversității fac parte din cultura organizațională OTP Leasing și ne dorim să încurajăm cât mai multe companii din România să se alăture acestui demers. Valorile au ca principal scop promovarea diversității, non-discriminarea, incluziunea și egalitatea de șanse la locul de muncă.

„Diversitatea societății privind forța de muncă este un atuu atunci când ajungem în momentul măsurării rezultatelor noastre. Ne bucurăm să vedem că se respectă întotdeauna principiile egalității de șanse pentru promovare, recrutare, formare și dezvoltare în carieră. Recunoașterea și mai ales aprecierea diversității culturale ne ajută la înregistrarea unor performanțe vizibile pentru companie. Aceste aspecte sunt importante, atât în cadrul echipei, cât și în colaborările cu partenerii”, ne spune Steliana Moraru, Chief Operating Officer.

OTP Leasing va continua respectarea tuturor principiilor de diversitate și incluziune în practicile interne și externe, în scopul formării și menținerii unei comunități sănătoase. Sprijinirea oamenilor care au diverse talente, capabilități sau culturi ne ajută să ne dezvoltăm și să înțelegem cât mai bine clienții care activează în diferite sectoare. 

Cartele europene ale diversității au ca principal scop încurajarea organizațiilor din întreaga Uniune Europeană să elaboreze și să pună în aplicare politici eficiente în materie de diversitate și incluziune. Companiile semnatare se angajează public să promoveze și să respecte toate aceste principii.

 

Descoperă mai multe informații: Carta Diversitatii

 

Carta Diversitatii

auto image/svg+xml mješalica traktor kamion jedrilica motor